ارسال با پیک

روند ارسال محصولات  با پیک تنها در شهر تهران میسر می باشد. جهت ارسال محصولات  با پیک، پس از ثبت سفارش و انجام مراحل پرداخت، کالای مورد نظر در کمترین زمان پس از تایید سفارش برای مشتری ارسال می گردد. همواره می توانید با تماس با دفتر پشتیبانی در جریان مراحل انجام سفارش خود قرار بگیرید.

ارسال با پیک
                                  دهکده پروتئین