شعبه ها

میدونستی دهکده پروتئین دو شعبه فعال در سطح تهران و چهار شعبه فعال در شهرستان داره؟

شعبه یک: تهران خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به تجریش، نرسیده به پمپ بنزین اسدی، نبش کوچه پروین، فروشگاه دهکده پروتئین

شعبه دو : تهران سعادت آباد، سرو شرقی، روبه روی مجد

شعبه سه : تبریز منطقه شهرک پرواز ، نبش بابایی پنج

شعبه چهار : دزفول خیابان فردوسی ، بین شریعتی و اقبال 

شعبه پنج : اهواز زیتون کارمندی ، بین انوشه و توحید

شعبه شش : کرمانشاه  میدان مرکزی ، ابتدای خیابان صفا

X