پرداخت از طریق درگاه بانکی

با این سرویس شما میتوانید مبلغ سفارشات خود را بصورت آنلاین پرداخت نمایید و سفارش خود را ثبت کنید . مزیت این نوع پرداخت نصبت به سایر شیوه های پرداخت در این است که تمامی سفارشاتی که در  بصورت آنلاین پرداخت می شوند بصورت خودکار مراحل خود را طی می کنند و فقط قبل از ارسال با مشتری تماس گرفته می شود تا اطلاعات ارسال توسط مشتری تایید گردد .

  1. شیوه پرداخت درگاه
  2. پرداخت بصورت کارت به کارت:

در این روش شما باید مبلغ سفارش خود را به کارت بانکی مجموعه واریز نمایید . بدیهی است که این شیوه پرداخت نیازمند تایید کارشناسان فروش دهکده پروتئین می باشد و حتما باید قبل از ارسال  به تایید فروشگاه برسد . بدین معنی که سفارش شما تا زمان تایید نهایی معلق خواهد ماند و شما باید منتظر تماس کارشناسان ما باشید .

شیوه پرداخت کارت به کارت